Porady prawne on-line

Porady prawne on-line - Kancelaria LexArt Toruń

W obecnych czasach coraz więcej ludzi poszukuje porad prawnych online. Jest to wygodne, szybkie i oszczędza czas. Dlatego właśnie kancelaria prawna LexArt wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i oferuje usługi porad prawnych online.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - kancelaria LexArt Toruń

Prawo gospodarcze to dziedzina prawa, która reguluje zasady i normy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacji między podmiotami gospodarczymi w Polsce. Prawo gospodarcze reguluje wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, takich jak prawa własności intelektualnej, konkurencja czy ochrona konsumenta.

Prawo spółek

Prawo spółek - kancelaria LexArt Toruń

Prawo spółek reguluje zasady funkcjonowania i tworzenia spółek, czyli jednostek organizacyjnych, które umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w formie zorganizowanej. W Polsce, prawo spółek jest regulowane przez Kodeks Spółek Handlowych oraz inne ustawy.

Mediacje

Mediacje - kancelaria LexArt Toruń

Mediacja to dobrowolna metoda rozwiązywania konfliktów, w której strony zwracają się do niezależnego i neutralnego mediatora, który pomaga im w znalezieniu porozumienia. W Polsce, mediacja jest regulowana przez ustawę o mediacji oraz Kodeks postępowania cywilnego i stanowi alternatywną drogę rozwiązywania sporów obok postępowania sądowego.
Mediacje w Kancelarii Prawnej LexArt przeprowadza mediator radca prawny Iwona Kamińska – wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne kancelaria LexArt

Prawo administracyjne to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej oraz relacjami między organami administracyjnymi a obywatelami. W Polsce, dziedzina ta jest przede wszystkim regulowana przez Kodeks postępowania administracyjnego oraz szereg ustaw, regulujących m.in. procedury administracyjne, organizację urzędów, zasady kontroli administracyjnej oraz ochronę praw obywatelskich.

Prawo cywilne

Prawo cywilne kancelaria LexArt

Prawo cywilne to dział prawa, który reguluje kwestie związane z relacjami między osobami prywatnymi i ich majątkiem. W Polsce, dziedzina ta jest przede wszystkim regulowana przez Kodeks cywilny oraz ustawy związane z prawnym obrotem nieruchomościami, spółkami oraz umowami cywilnoprawnymi.

Prawo pracy

Prawo pracy kancelaria LexArt

Prawo pracy to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z zatrudnieniem, pracą i wynagrodzeniem pracowników. W Polsce, dziedzina ta jest przede wszystkim regulowana przez Kodeks pracy oraz ustawy związane z zabezpieczeniem społecznym pracowników, w tym ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo rodzinne i osobowe

Prawo rodzinne i osobowe kancelaria LexArt

Prawo rodzinne i osobowe to dział prawa cywilnego, który reguluje kwestie związane z życiem prywatnym i rodzinnym obywateli. W Polsce, dziedziny te regulowane są przede wszystkim przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawę o ustroju sądów powszechnych.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe kancelaria LexArt

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje przekazywanie majątku po zmarłym. W Polsce, dziedziczenie następuje zgodnie z ustawą o spadkach i testamentach. Według prawa spadkowego, spadkobiercami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.