Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediacje w Kancelarii Prawnej LexArt przeprowadza mediator radca prawny Iwona Kamińska – wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.