Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa autorskiego obejmuje:

  • przygotowywanie zgłoszeń znaków towarowych i reprezentację w postępowaniu zgłoszeniowym,
  • reprezentację w sporach sądowych i pozasądowych,
  • przygotowywanie, analizowanie i negocjowanie umów dotyczących praw autorskich i pokrewnych,
  • pomoc prawną w sprawach związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa.