Kancelaria świadczy wszechstronne usługi prawne w zakresie prawa cywilnego:

  • sporządzanie umów prawa cywilnego,
  • sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo.
  • przygotowanie pism procesowych m.in. w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego,
  • prowadzenie spraw dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu,
    hipoteki,doradztwo prawne oraz reprezentowanie w toku postępowania cywilnego,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę, z tyt. rękojmi i gwarancji