Do obszaru działalności Kancelarii w zakresie prawa gospodarczego należy:

  • prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
  • przygotowywanie projektów umów i pośredniczenie w zawieraniu umów,
  • reprezentacja przed wszystkimi sądami i innymi organami procesowymi,
  • przygotowywanie opinii prawnych, uwzględniających doktrynę oraz najnowsze orzecznictwo,
  • rozwiązywanie sporów gospodarczych polubownie i na drodze sądowej.