W zakresie prawa pracy Kancelaria zajmuje się:

 • przygotowywaniem i opiniowaniem umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia
  działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • sporządzaniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 • kompleksowe usługi doradcze w zakresie zbiorowego prawa pracy,
 • reprezentacją w sporach wynikających ze stosunku pracy,
 • stałym doradztwem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz interpretacją przepisów,
 • opiniowaniem czynności z zakresu prawa pracy związanych ze zwalnianiem pracowników,
 • sprawami o przywrócenie do pracy i odszkodowaniami,
 • sprawami o uchylenie kary porządkowej,
 • bezpieczeństwem i higieną pracy.