W zakresie prawa rodzinnego i osobowego Kancelaria zajmuje się:

  • sprawami o rozwód lub separację,
  • alimentacją,
  • zaprzeczeniem i ustaleniem ojcostwa,
  • sprawami związanymi z podziałem majątku,
  • rozwiązaniem przysposobienia,
  • unieważnieniem małżeństwa,
  • ubezwłasnowolnieniem.