Kancelaria w zakresie prawa spółek zajmuje się:

  • zakładaniem i rejestracją spółek handlowych i cywilnych,
  • bieżącym doradztwem na rzecz spółek m.in. przygotowywaniem dokumentów statutowych,
    regulaminów wewnętrznych oraz wspieraniem zarządu i rady nadzorczej w ich pracach,
  • przekształceniami, fuzjami, przejęciami, restrukturyzacją,
  • sporządzaniem opinii prawnych oraz udzielaniem porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji,
  • przygotowywaniem i prowadzeniem postępowania upadłościowego i układowego,
  • pomocą prawną w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,
  • reprezentowaniem przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach gospodarczych.