Mediacje

O mediacjach

Mediacja to dobrowolna metoda rozwiązywania konfliktów, w której strony zwracają się do niezależnego i neutralnego mediatora, który pomaga im w znalezieniu porozumienia. W Polsce, mediacja jest regulowana przez ustawę o mediacji oraz Kodeks postępowania cywilnego i stanowi alternatywną drogę rozwiązywania sporów obok postępowania sądowego.

Mediacja może dotyczyć różnych dziedzin życia, takich jak konflikty rodzinne, spory w sprawach gospodarczych czy w sprawach o odszkodowania. W trakcie mediacji strony mają szansę na dogodne dla siebie rozwiązanie problemu, a rozstrzygnięcie nie jest narzucane przez mediatora, ale wynika z porozumienia stron.

W Polsce, mediatorzy to osoby, które spełniają określone wymagania, m.in. posiadają wykształcenie wyższe oraz przeszli odpowiednie szkolenia. Mediacja jest dobrowolna, a strony zawsze zachowują kontrolę nad procesem mediacji oraz decyzjami, jakie podejmują.

Mediacja jest skuteczną i szybką metodą rozwiązywania sporów, która pozwala uniknąć kosztów oraz trudności związanych z postępowaniem sądowym. Jest to także sposób na zachowanie dobrych relacji między stronami konfliktu, co może mieć szczególne znaczenie w sytuacjach rodzinnych czy biznesowych.

Kancelaria prawna LexArt w Toruniu oferuje usługi w zakresie mediacji, w tym pomoc w znalezieniu mediatora, reprezentację w trakcie procesu mediacji oraz doradztwo w kwestiach związanych z mediacją. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla naszych klientów, z zachowaniem wysokiej jakości obsługi oraz indywidualnego podejścia do każdej sprawy.

Mediacje w Kancelarii Prawnej LexArt przeprowadza mediator radca prawny Iwona Kamińska – wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.