Prawo rodzinne i osobowe

O prawie rodzinnym i osobowym

Prawo rodzinne i osobowe to dział prawa cywilnego, który reguluje kwestie związane z życiem prywatnym i rodzinym obywateli. W Polsce, dziedziny te regulowane są przede wszystkim przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawę o ustroju sądów powszechnych.

Prawo rodzinne dotyczy kwestii związanych z małżeństwem, rozwodem, separacją, władzą rodzicielską, opieką nad dziećmi, alimentami oraz adopcją. Natomiast prawo osobowe obejmuje kwestie związane z ochroną dóbr osobistych, takich jak godność, zdrowie, wolność, prywatność oraz związki osobiste, w tym związki partnerskie.

Warto pamiętać, że sprawy związane z prawem rodzinno-osobowym są bardzo indywidualne i wymagają podejścia opartego na zrozumieniu potrzeb klientów oraz wrażliwości na ich sytuację. Dlatego też, pomoc doświadczonych prawników w tej dziedzinie jest niezwykle cenna. Kancelaria prawna LexArt w Toruniu oferuje kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem rodzinno-osobowym, w tym w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz o ochronę dóbr osobistych. Nasza kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę i wsparcie dla klientów na każdym etapie postępowania, w tym także w negocjacjach i mediacjach.

W zakresie prawa rodzinnego i osobowego Kancelaria zajmuje się:

  • sprawami o rozwód lub separację,
  • alimentacją,
  • zaprzeczeniem i ustaleniem ojcostwa,
  • sprawami związanymi z podziałem majątku,
  • rozwiązaniem przysposobienia,
  • unieważnieniem małżeństwa,
  • ubezwłasnowolnieniem.