Szkolenia

Oferta szkoleń

Jednym z obszarów działalności Kancelarii LexArt jest działalność edukacyjna, nakierowana na podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa. Prawnicy Kancelarii posiadają ugruntowane doświadczenie dydaktyczne, które powiązane z praktyką pozwala przeprowadzać szkolenia dla naszych Klientów.

Prowadzimy szkolenia dotyczące wielu aspektów prawnych, w tym przede wszystkim dotyczące umów w obrocie gospodarczym, prawa budowlanego, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prawa konkurencji, prawa pracy. Szczegółowy zakres szkolenia Kancelaria dostosowuje w zależności od jego przedmiotu, odbiorców i ich zainteresowań, skupiając się na przekazywaniu szerokiej wiedzy teoretycznej wspartej licznymi studiami przypadków praktycznych.

Kancelaria Prawna LexArt prowadziła szkolenia m.in. dla menedżerów firm oraz kadry zarządzającej, a także szkolenia dla instytucji samorządowych.