Prawo cywilne

O prawie cywilnym

Prawo cywilne to dział prawa, który reguluje kwestie związane z relacjami między osobami prywatnymi i ich majątkiem. W Polsce, dziedzina ta jest przede wszystkim regulowana przez Kodeks cywilny oraz ustawy związane z prawnym obrotem nieruchomościami, spółkami oraz umowami cywilnoprawnymi.

Prawo cywilne dotyczy m.in. zasad zawierania umów, ich wykonywania oraz wypowiadania. Obejmuje również zagadnienia związane z nieruchomościami, takie jak sprzedaż, dzierżawa oraz użytkowanie wieczyste. Ponadto, prawo cywilne reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością cywilną, odszkodowaniami oraz zobowiązaniami alimentacyjnymi.

Warto pamiętać, że sprawy związane z prawem cywilnym często są bardzo skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Dlatego też, pomoc doświadczonych prawników w tej dziedzinie jest niezwykle cenna. Kancelaria prawna LexArt w Toruniu oferuje kompleksowe doradztwo w dziedzinie prawa cywilnego, w tym reprezentację w sprawach sądowych, przygotowanie i opiniowanie umów oraz porady prawne związane z nieruchomościami. Nasza kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę, elastyczność i indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu każdego problemu związanego z prawem cywilnym.

Kancelaria świadczy wszechstronne usługi prawne w zakresie prawa cywilnego:

  • sporządzanie umów prawa cywilnego,
  • sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo.
  • przygotowanie pism procesowych m.in. w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego,
  • prowadzenie spraw dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu,
    hipoteki,doradztwo prawne oraz reprezentowanie w toku postępowania cywilnego,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę, z tyt. rękojmi i gwarancji