• Kancelaria prawna

    Profesjonalne porady prawne

  • Profesjonalizm

    Zaufaj Nam

  • Twój sukces

    Z kancelarią LexArt

O Kancelarii

Kancelaria Prawna LexArt powstała w 2009r. w Toruniu. Jej założycielem jest radca prawny Iwona Kamińska, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod numerem Tr-800. Na mocy decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 22 listopada 2019r. radca prawny Iwona Kamińska została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy, a także przeprowadza windykację należności na rzecz Klientów. Kancelaria oferuje również pomoc prawną w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych. W ramach działalności Kancelarii prowadzone są także mediacje z zakresu prawa rodzinnego.

Kancelaria Prawna LexArt świadczy usługi prawne na rzecz spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, spółdzielni, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych. Łącząc wiedzę i zdobyte doświadczenie, Kancelaria Prawna LexArt zapewnia profesjonalną obsługę swoich Klientów.

Zakres usług prawniczych

Kancelaria dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców oraz posiada odpowiedni potencjał techniczny i osobowy, który gwarantuje realizację podejmowanych zleceń na najwyższym poziomie.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje przekazywanie majątku po zmarłym. W Polsce, dziedziczenie następuje zgodnie z ustawą o spadkach i testamentach. Według prawa spadkowego, spadkobiercami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Prawo rodzinne i osobowe

Prawo rodzinne i osobowe

Prawo rodzinne i osobowe to dział prawa cywilnego, który reguluje kwestie związane z życiem prywatnym i rodzinnym obywateli. W Polsce, dziedziny te regulowane są przede wszystkim przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawę o ustroju sądów powszechnych.

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z zatrudnieniem, pracą i wynagrodzeniem pracowników. W Polsce, dziedzina ta jest przede wszystkim regulowana przez Kodeks pracy oraz ustawy związane z zabezpieczeniem społecznym pracowników, w tym ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne to dział prawa, który reguluje kwestie związane z relacjami między osobami prywatnymi i ich majątkiem. W Polsce, dziedzina ta jest przede wszystkim regulowana przez Kodeks cywilny oraz ustawy związane z prawnym obrotem nieruchomościami, spółkami oraz umowami cywilnoprawnymi.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej oraz relacjami między organami administracyjnymi a obywatelami. W Polsce, dziedzina ta jest przede wszystkim regulowana przez Kodeks postępowania administracyjnego oraz szereg ustaw, regulujących m.in. procedury administracyjne, organizację urzędów, zasady kontroli administracyjnej oraz ochronę praw obywatelskich.

Mediacje

Mediacje

Mediacja to dobrowolna metoda rozwiązywania konfliktów, w której strony zwracają się do niezależnego i neutralnego mediatora, który pomaga im w znalezieniu porozumienia. W Polsce, mediacja jest regulowana przez ustawę o mediacji oraz Kodeks postępowania cywilnego i stanowi alternatywną drogę rozwiązywania sporów obok postępowania sądowego.
Mediacje w Kancelarii Prawnej LexArt przeprowadza mediator radca prawny Iwona Kamińska – wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

Prawo spółek

Prawo spółek

Prawo spółek reguluje zasady funkcjonowania i tworzenia spółek, czyli jednostek organizacyjnych, które umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w formie zorganizowanej. W Polsce, prawo spółek jest regulowane przez Kodeks Spółek Handlowych oraz inne ustawy.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze to dziedzina prawa, która reguluje zasady i normy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacji między podmiotami gospodarczymi w Polsce. Prawo gospodarcze reguluje wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, takich jak prawa własności intelektualnej, konkurencja czy ochrona konsumenta.

Porady prawne on-line

Porady prawne on-line

W obecnych czasach coraz więcej ludzi poszukuje porad prawnych online. Jest to wygodne, szybkie i oszczędza czas. Dlatego właśnie kancelaria prawna LexArt wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i oferuje usługi porad prawnych online.

Zasady współpracy

Indywidualne podejście do klienta

Kancelaria Prawna LexArt proponuje elastyczne warunki współpracy z Klientem, biorąc pod uwagę Jego potrzeby i oczekiwania. Swoim Klientom oferujemy obsługę prawną na zasadzie stałej współpracy, a także w ramach jednorazowych lub doraźnych zleceń. Ceny za wykonane usługi są zawsze negocjowane indywidualnie z każdym Klientem.

Wiemy, jak ważna dla sprawnego funkcjonowania podmiotu, jest terminowość działania radcy prawnego, dlatego dotrzymujemy terminów ustalonych z Klientem.

Współpraca jednorazowa

Obejmuje realizację jednorazowych zleceń dla Klientów, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy prawnej w sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania lub szczególnym znaczeniu dla Klienta

Stała obsługa prawna

Opiera się na zawartej umowie gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę prawną. Stała obsługa prawna ma na celu także reprezentowanie podmiotu, zarówno osoby fizycznej jak i prawnej, we wszelkich aspektach jego działalności prawnej

Doraźna pomoc prawna

Polega na opracowaniu rozwiązań dla konkretnego problemu lub kontraktu aż do zakończenia zlecenia. Jeżeli Klient potrzebuje pomocy Kancelarii w sprawach bardzo ważnych lub szczególnie skomplikowanych może skorzystać z tej formy współpracy