Prawo spółek

O prawie spółek

Prawo spółek reguluje zasady funkcjonowania i tworzenia spółek, czyli jednostek organizacyjnych, które umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w formie zorganizowanej. W Polsce, prawo spółek jest regulowane przez Kodeks Spółek Handlowych oraz inne ustawy.

W ramach prawa spółek wyróżnia się kilka rodzajów spółek, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa czy spółka jawna. Każdy rodzaj spółki posiada swoje charakterystyczne cechy i wymagania, np. minimalny kapitał zakładowy, rodzaj odpowiedzialności wspólników czy formę prowadzenia ksiąg.

Tworzenie spółki jest procesem, który wymaga spełnienia określonych formalności, takich jak sporządzenie umowy spółki, zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym czy uzyskanie numeru REGON i NIP. Wspólnicy spółki, czyli osoby, które ją tworzą, mają określone prawa i obowiązki, a sam proces tworzenia spółki oraz jej działalność podlegają nadzorowi organów nadzoru i kontroli, np. Urzędu Skarbowego czy Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo spółek reguluje również procesy związane z przekształceniem i rozwiązaniem spółek oraz odpowiedzialność wspólników za długi spółki. W przypadku spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna, wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem, a jedynie wniesionym do spółki kapitałem. W przypadku spółek osobowych, takich jak spółka jawna czy spółka komandytowa, odpowiedzialność wspólników za długi spółki jest nieograniczona, co oznacza, że każdy z nich odpowiada za zobowiązania spółki swoim majątkiem.

Kancelaria prawna LexArt w Toruniu oferuje kompleksowe usługi z zakresu prawa spółek, w tym doradztwo w procesie tworzenia spółek, opracowanie umów spółek oraz reprezentację przed organami nadzoru i kontroli. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki, zapewniając jednocześnie wysoką jakość obsługi i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Kancelaria w zakresie prawa spółek zajmuje się:

  • zakładaniem i rejestracją spółek handlowych i cywilnych,
  • bieżącym doradztwem na rzecz spółek m.in. przygotowywaniem dokumentów statutowych, regulaminów wewnętrznych oraz wspieraniem zarządu i rady nadzorczej w ich pracach,
  • przekształceniami, fuzjami, przejęciami, restrukturyzacją,
  • sporządzaniem opinii prawnych oraz udzielaniem porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji,
  • przygotowywaniem i prowadzeniem postępowania upadłościowego i układowego,
  • pomocą prawną w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,
  • reprezentowaniem przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach gospodarczych.