Prawo pracy

O prawie pracy

Prawo pracy to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z zatrudnieniem, pracą i wynagrodzeniem pracowników. W Polsce, dziedzina ta jest przede wszystkim regulowana przez Kodeks pracy oraz ustawy związane z zabezpieczeniem społecznym pracowników, w tym ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo pracy dotyczy m.in. zasad zatrudnienia, takich jak umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, czas pracy, urlopy oraz wypowiedzenia. Obejmuje również zagadnienia związane z wynagrodzeniem, w tym minimalną stawkę godzinową, premie oraz dodatki. Ponadto, prawo pracy reguluje także kwestie związane z ochroną pracowników, takie jak BHP, choroby zawodowe czy mobbing.

Warto pamiętać, że prawo pracy jest dziedziną ciągle ewoluującą, a zmiany w przepisach i orzecznictwie są na porządku dziennym. Dlatego też warto skorzystać z usług doświadczonych prawników, którzy na bieżąco śledzą zmiany w przepisach i pomogą w rozwiązaniu każdego problemu związanego z prawem pracy. Kancelaria prawna LexArt w Toruniu oferuje kompleksowe doradztwo w dziedzinie prawa pracy, w tym reprezentację w sprawach sądowych, negocjacje z pracodawcami oraz doradztwo przy tworzeniu umów o pracę i regulaminów pracy. Nasza kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę, elastyczność i indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta.

W zakresie prawa pracy Kancelaria zajmuje się:

 • przygotowywaniem i opiniowaniem umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia
  działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • sporządzaniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 • kompleksowe usługi doradcze w zakresie zbiorowego prawa pracy,
 • reprezentacją w sporach wynikających ze stosunku pracy,
 • stałym doradztwem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz interpretacją przepisów,
 • opiniowaniem czynności z zakresu prawa pracy związanych ze zwalnianiem pracowników,
 • sprawami o przywrócenie do pracy i odszkodowaniami,
 • sprawami o uchylenie kary porządkowej,
 • bezpieczeństwem i higieną pracy.